La Vie Claire. BIO mam to w naturze

Polityka prywatności

z dnia

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (dalej zwanych „Użytkownikami”), korzystających ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.lavieclaire.pl (dalej zwanego „Serwisem”).
2. Administratorem danych osobowych jest LVC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie (83-330), przy ulicy K. Makuszyńskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683384, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP: 589 203 48 20, REGON: 367586079 (dalej zwany jako „Sprzedawca”).
3. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres LVC Polska sp. z o.o. – sklep La Vie Claire, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk lub na adres e-mail: esklep@lavieclaire.pl.
4. Organem Nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

II. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

5. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą opracowania niniejszej polityki jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
6. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa.

III. Dane zbierane przez Serwis oraz pliki typu cookies

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.
8. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.lavieclaire.pl.pl LVC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie (83-330), przy ulicy K. Makuszyńskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683384, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP: 589 203 48 20, REGON: 367586079.
12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
14. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IV. Cel zbierania danych, planowany okres ich przechowywania.

16. Wszelkie dane podane przez Użytkownika Serwisu będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a Sprzedawcą, a także dla celów marketingowych i statystycznych. Dane te mogą być również wykorzystywane także w obsłudze posprzedażowej w tym w ewentualnym procesie reklamacyjnym lub dokonywaniu zwrotów.
17. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę do celów realizacji obsługi Zamówienia, a także do celów marketingowych i statystycznych.
18. Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Użytkownika Serwisu odrębnej zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub zakupowego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu Użytkownika Serwisu. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Administratorem, zgodnie z wytycznymi wymienionymi w pkt. 3.

V. Podmioty posiadające dostęp do danych osobowych Zamawiającego

19. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
20. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
21. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji lub zwrotu towaru).

VI. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

22. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia.
23. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Zamawiającego oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

VII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zamawiającego narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Bądź w kontakcie

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Porozmawiamy o Twoich pomysłach i spostrzeżeniach.

Newsletter

Zapisz się do newslettera. Otrzymasz informacje o nowościach oraz promocjach.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Polub nasz profil

Bądź na bieżąco. Polub. reaguj, nie zgub, udostępniaj i komentuj.